Дистанційна освіта

 

Дистанційна освіта у СМАРТФОНІ.  https://lms.e-school.net.ua/

Сучасна дистанційна освіта. Всеукраїнська школа онлайн. https://lms.e-school.net.ua/

Цифрова грамотність. Дія. Цифрова освіта. https://osvita.diia.gov.ua/

Дія. Цифрова освіта. Освітні серіали. https://osvita.diia.gov.ua/courses

Заклад працює за платформою   «Моя школа»

 

Платформа «Моя школа»